UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo Tăng cường các biện pháp đảm bảoan toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn

Căn cứCông văn số 4773/SYT-ATTP ngày 10/11/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Để đảm bảo hạn chế tối đa việc xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và việcchấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú của các cơ sở giáo dục, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố,ngày 18/11/2020, UBND thànhphố Nha Trang đã ban hành Công văn số8837/UBND-YT vềviệctăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp thức ăn sẵn. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thànhphố yêu cầuPhòng Y tế, Trung tâm Y tế, PhòngGiáodục&Đàotạo thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện môt số nhiệm vụ cụ thể như sau:

30/11/2020

Phòng Y tế thành phố Nha Trang Tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 504/UBND-TP ngày 21/01/2020 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2020, sáng ngày27/11/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Nha Trang (số 08Tô Hiến Thành, Nha Trang), Phòng Y tế thànhphố Nha Trang đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan về an toàn thực phẩm cho gần 100 đại biểu là chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc nhóm II trên địa bàn thành phố Nha Trang.

30/11/2020

Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020

Năm 2020,triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủTiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, UBND thành phố Nha Trang đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

23/11/2020

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến tháng 10 năm 2020

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, thành phố nói chung và cơ quan nói riêng, tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ, phương thức phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tự giác thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2020, đồng thời tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan (Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm) và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu đạt mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan, góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh và thành phố năm 2020, từ đầu năm đến nay, Phòng Y tế thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố với kết quả đạt được như sau:

17/11/2020

Kết quả cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến tháng 10/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 60/KH-PYT ngày 05/02/2020 của Phòng Y tế thành phố về cải cách hành chính năm 2020, từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, Phòng Y tế thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 110 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc nhóm 2 (có Giấy phép Đăng ký kinh doanh do UBND thành phố cấp) trên địa bàn thành phố, trong đó có 50 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 (đạt tỷ lệ 50%), không có hồ sơ trễ hạn. So với kết quả thực hiện 10 tháng năm 2019, số Giấy chứng nhận được cấp giảm 65 hồ sơ (10 tháng đầu năm 2019: cấp 175 hồ sơ).

 

16/11/2020

Kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Thực hiện Công văn số 5369/UBND-YT ngày 21/7/2020 về việc đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thôngvà tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020, Đoàn Kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại 09 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại gần các cụm thi, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Nha Trang. Kết quả kiểm tra:

Phương Sài: Hội nghị tuyên truyền An toàn giao thông- Mỹ quan đô thị; An ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm năm 2020.

Ngày01/10, UBND phường Phương Sài tổ chức hội nghị tuyên truyền An toàn giao thông- Mỹ quan đô thị; An ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Đình Trung- Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Huỳnh Quang Tú- Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố và các hộ dân buôn bán trên các tuyến đường Phương Sài, Phan Đình Giót, Bến Cá.

02/10/2020

Back To Top