HĐND thành phố Nha Trang thông qua Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 28/7/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định nhiều nội dung qua trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Cùng tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Sỹ Khánh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

28/07/2022

Hội nghị BCH Đảng bộ TP. Nha Trang: cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 của thành phố

Sáng ngày 8/7/2022, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang và đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 của thành phố. 

08/07/2022

Nha Trang họp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày 14/03/2022, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Bảo Thọ – Phó chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND 27 xã phường trên địa bàn thành phố.

 

15/03/2022

Nha Trang lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Nha Trang

Sáng ngày 18/2, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố. Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch UBND và cán bộ công chức địa chính của 27 xã, phường trên địa bàn thành phố. 

 

18/02/2022

Back To Top