Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021: Bảo vệ môi trường biển vì sự sống và sinh kế

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.

08/06/2021

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Ngày 22/5/2020 Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức một số hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách tại Bến tàu du lịch Nha Trang, Khu du lịch đảo Hòn Mun; Phối hợp với các CLB lặn bắt Sao biển gai (loài địch hại của san hô), vớt rác dưới đáy biển; Cùng Doanh nghiệp thả tái tạo nguồn lợi. 

27/05/2020

Back To Top