Ban quản lý Vịnh Nha Trang: tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Ngày 22/5/2020 Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức một số hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách tại Bến tàu du lịch Nha Trang, Khu du lịch đảo Hòn Mun; Phối hợp với các CLB lặn bắt Sao biển gai (loài địch hại của san hô), vớt rác dưới đáy biển; Cùng Doanh nghiệp thả tái tạo nguồn lợi. 

27/05/2020

Back To Top