Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2020: Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

08/06/2020

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2020: Vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học

Ngày Môi trường thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường được tổ chức vào ngày 05/6 hằng năm. Với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên" (Time for Nature), năm 2020 là năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

04/06/2020

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Ngày 22/5/2020 Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức một số hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách tại Bến tàu du lịch Nha Trang, Khu du lịch đảo Hòn Mun; Phối hợp với các CLB lặn bắt Sao biển gai (loài địch hại của san hô), vớt rác dưới đáy biển; Cùng Doanh nghiệp thả tái tạo nguồn lợi. 

27/05/2020

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (Our solutions are in nature), kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, góp phần bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

21/05/2020

Back To Top