Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các công trình quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công

Chiều ngày 07/9/2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định Luật đầu tư công để chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến tổ chức vào ngày 10/9/2020. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố.

10/09/2020

Nha Trang họp Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 12/8/2020, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Nha Trang đã tổ chức cuộc họp nhằm báo cáo tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020. Dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, ông Vũ Chí Hiếu - Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố.

 

12/08/2020

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy phường Ngọc Hiệp tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Xác định rõ nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường Ngọc Hiệp đã triển khai rộng khắp các chỉ tiêu Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững. 

29/06/2020

Back To Top