Vĩnh Hải: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, truyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 22/6, Đảng uỷ phường Vĩnh Hải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 30 đồng chí là cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

24/06/2021

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG VẠN THẮNG: QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 14/5, Đảng ủy phường Vạn Thắng tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc phường. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Đảng ủy phường đã tổ chức thành 2 lớp, buổi sáng và buổi chiều.

14/05/2021

Nha Trang tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn

Sáng ngày 07/5/2021, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các vị chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố.

 

07/05/2021

Back To Top