Họp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 10 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 11/5/2020, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất về thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

12/05/2020

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sáng ngày 25/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân thành phố.

26/02/2020

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát kết quả giải quyết đơn thư tồn đọng năm 2018 và 2019

Chiều ngày 09/01/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát đơn thư tồn đọng năm 2018 và năm 2019 do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì.

10/01/2020

Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Chiều ngày 08/01/2020, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban quý IV năm 2019 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

10/01/2020

Bế mạc kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và bế mạc vào trưa ngày 19/12/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Lê Đình Trị- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh- Phó chủ tịch HĐND thành phố.

19/12/2019

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 18/12/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 9. Dự phiên khai mạc có các ông Lữ Thanh Hải- Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Ủy ban mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố. Ông Nguyễn Lê Đình Trị- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

18/12/2019

Giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019. Sáng ngày 13/12/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

16/12/2019

Họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 10/12/2019, ông Bảo Thọ – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, kiêm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo ngành nội chính trình kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nội chính của thành phố.

11/12/2019

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 05/12, và chiều ngày 06/12/2019 bà Nguyễn Thị Khánh Hòa  – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì họp thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 09 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban liên quan của thành phố.

09/12/2019

Họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 29/11/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 09 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

03/12/2019

Back To Top