Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và xã Phước Đồng

Sáng ngày 18/8/2021, ông Bảo Thọ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 các phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, xã Phước Đồng.

 

18/08/2021

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 12/08/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2. Ông Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có các ông: Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy; Nguyễn Sỹ Khánh- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND thành phố, Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố.

 

12/08/2021

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 02 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 28/7/2021 Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 02 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban liên quan của thành phố.

29/07/2021

Giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021. Sáng ngày 27/7/2021, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do ông Nguyễn Thế Sinh - Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn tiến hành giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

29/07/2021

Họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 02 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 22/7/2021, ông Nguyễn Thế Sinh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 02 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

26/07/2021

Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 23/06/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Sinh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Quyền chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Khánh Hòa- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí  trong Ban thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và 35 vị trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
 

 

23/06/2021

Họp thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 20/5/2021, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố.

21/05/2021

Bế mạc kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và bế mạc vào chiều ngày 29/04/2021 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố.

 

30/04/2021

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 29/4/2021, HĐND thành phố Nha Trang đã tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND thành phố Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Sỹ Khánh- Phó bí thư Thành ủy, Quyền chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thị Khánh Hòa- ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận TQVN thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố, lãnh đạo HĐND, UBND các xã phường và các vị đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

 

29/04/2021

Back To Top