Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường quý III năm 2020

Sáng ngày 25/9/2020, ông Bảo Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường quý III năm 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

25/09/2020

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư các công trình trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 10/9/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tham dự kỳ họp có các ông Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

10/09/2020

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các công trình quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công

Chiều ngày 07/9/2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định Luật đầu tư công để chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến tổ chức vào ngày 10/9/2020. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố.

10/09/2020

Họp Đoàn giám sát chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết 93/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 93/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 tại các đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân một số xã, phường: Vĩnh Lương, Phước Đồng, Phước Long, Vĩnh Hòa, Vạn Thạnh, Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên.

07/09/2020

Khảo sát các công trình dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư

Trong 02 ngày 20/8 và 21/8/2020, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khảo sát các công trình do Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. Đoàn khảo sát do ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

24/08/2020

Khai mạc Kỳ họp thứ X, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 29/7/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ X. Ông Nguyễn Lê Đình Trị- Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Dự phiên khai mạc có các ông: Lữ Thanh Hải- Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Thọ, Ủy biên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Anh Tuấn- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố.

 


29/07/2020

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 23/7/2020 và sáng ngày 24/7/2020 bà Nguyễn Thị Khánh Hòa  - Trưởng Ban dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì họp thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban liên quan của thành phố.

24/07/2020

Họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 20/7/2020, ông Bảo Thọ – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo ngành nội chính trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nội chính của thành phố.

23/07/2020

Giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020. Chiều ngày 17/7/2020, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn tiến hành giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

20/07/2020

Họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Chiều ngày 15/7/2020, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

16/07/2020

Back To Top