Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Sáng ngày 28/01/2021, ông Bảo Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

29/01/2021

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công trên địa bàn

Chiều ngày 20/1/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Sỹ Khánh- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Quyền chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí là Thường trực HĐND, UBND, UBMT thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố.

20/01/2021

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các tờ trình trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố

Chiều ngày 15/01/2021, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các tờ trình trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố.

19/01/2021

Khảo sát các công trình dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư

Trong 02 ngày 06/01/2021 và ngày 07/01/2021, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khảo sát các công trình do Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. Đoàn khảo sát do ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

08/01/2021

Bế mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc vào trưa ngày 25/12/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Bảo Thọ- Phó chủ tịch HĐND thành phố. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

25/12/2020

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 24/12/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 11. Ông Nguyễn Thế Sinh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Dự phiên khai mạc về phía tỉnh có đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố. Về phía thành phố có đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Sỹ Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND, UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các vị đại biểu HĐND thành phố

24/12/2020

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 16/12/2020 bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì họp thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban liên quan của thành phố.

18/12/2020

Họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Chiều ngày 09/12/2020, ông Bảo Thọ – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo ngành nội chính trình kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nội chính của thành phố

11/12/2020

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết định chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn

Sáng ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng năm 2020. Tham dự kỳ họp có các ông: Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí là Thường trực HĐND, UBND, UBMT thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố.

 

10/12/2020

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các tờ trình trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 08/12/2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các tờ trình trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố.

09/12/2020

Back To Top