Khảo sát các công trình dự kiến để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14

Chiều ngày 01/7/2020 và sáng ngày 02/7/2020, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khảo sát các công trình UBND thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. Đoàn khảo sát do ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

03/07/2020

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Chiều ngày 25/6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì. Tham dự cuộc họp có Thường trực và lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Họp rà soát kết quả giải quyết đơn thư tồn đọng do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển

Sáng ngày 24/6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát kết quả giải quyết đơn thư của người dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì. Tham dự cuộc họp có Thường trực và lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

25/06/2020

Họp thống nhất việc phân loại và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 08/6/2020, ông Bảo Thọ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thống nhất việc phân loại và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.

09/06/2020

Ông Bảo Thọ được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016- 2021

Chiều ngày 5/6/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện công tác nhân sự bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các ông: Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Lê Đình Trị- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy và các vị đại biểu HĐND thành phố.

05/06/2020

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri các xã phường của thành phố Nha Trang

Sáng ngày 4/6/2020, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Nha Trang nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đợt tiếp xúc tập trung ở 3 địa điểm thay vì tổ chức ở từng xã phường như các kỳ tiếp xúc trước.

 

04/06/2020

Họp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 10 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 11/5/2020, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất về thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

12/05/2020

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sáng ngày 25/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và các kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân thành phố.

26/02/2020

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát kết quả giải quyết đơn thư tồn đọng năm 2018 và 2019

Chiều ngày 09/01/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát đơn thư tồn đọng năm 2018 và năm 2019 do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì.

10/01/2020

Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Chiều ngày 08/01/2020, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban quý IV năm 2019 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

10/01/2020

Back To Top