Khảo sát các công trình dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư

Ngày 06/4/2022 và ngày 07/4/2022, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do ông Bảo Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát các công trình do Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công.

13/04/2022

Khảo sát các công trình dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư

Ngày 01/12/2021 và ngày 02/12/2021, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do ông Bảo Thọ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát các công trình do Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.

06/12/2021

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các công trình quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công

Sáng ngày 17/3/2021, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công và tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2) trình kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn có liên quan của thành phố.

19/03/2021

Back To Top