Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11): Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho Nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ngày 09/11 được coi là một điểm mốc, là sợi chỉ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, qua đó nhắc nhở, giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng pháp luật để phấn đấu tất cả mỗi ngày trong năm, mọi tổ chức, cá nhân đều phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

05/11/2021

Nha Trang tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam

Sáng ngày 25/11/2019, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang đã tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2019 cho đại biểu là cán bộ Thôn, Tổ đội trưởng, Dân quân cơ động các xã phường trọng điểm về quốc phòng an ninh của thành phố.

25/11/2019

UBMTTQVN phường Vạn Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Pháp luật năm 2019

Chiều ngày 31/10, tại Hội trường UBND phường Vạn Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Pháp luật năm 2019: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Bảo hiểm y tế. Đến dự hội nghị có Đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch UBMTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức và các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và nhân dân trên địa bàn phường cùng tham gia.

31/10/2019

Xã Vĩnh Ngọc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật

Chiều ngày 21/10, UBND xã Vĩnh Ngọc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động, hội viên các Đoàn thể, Công an, Quân sự và hòa giải viên các tổ hòa giải trên địa bàn xã. Báo cáo viên Hội nghị là Ông Lê Văn Mười – Báo cáo viên cấp tỉnh, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa.

21/10/2019

Thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) năm 2019

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9 - 11 (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) cùng với các hoạt động sôi nổi tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.  UBND thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

16/10/2019

Back To Top