Thành phố Nha Trang chỉ đạo thu gom, xử lý chất thải đúng quy định tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19

Thực hiện Công văn số 690/SYT-NVY ngày 05/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc “Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn tỉnh”, ngày 13 tháng 3 năm 2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 1601/UBND-YT về việc Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố.

20/03/2020

Vĩnh Phước: làm việc với nhóm nghiên cứu trường Đại học Copenhagen về thu gom, xử lý rác thải nhựa

Sáng ngày 09/4/2019, UBND phường Vĩnh Phước làm việc với nhóm nghiên cứu sinh đến từ Trường Đại học Copenhagen – Đan Mạch về vấn đề thu gom xử lý rác thải nhựa trên địa bàn phường. Tham dự buổi làm việc có bà Bùi Hồng Anh – PCT UBND phường, bà Bùi Thị Minh Hà – Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế Viện Hải Dương học Nha Trang, bà Marianne Nylandsted Larsen – Giáo sư khoa Khoa học địa chất và Quản lý tài nguyên thiên nhiên cùng với các nghiên cứu sinh thuộc trường Đại học Copenhagen.

11/04/2019

Back To Top