Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang tổ chức Trung Thu cho con em công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 27/09/2020, Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang phối hợp cùng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2020 cho con em công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn cơ sở khối trường học. 

28/09/2020

Phương Sơn tổ chức chương trình chi trả kinh phi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của UBND thành phố Nha Trang.

22/07/2020

Nha Trang: Tập huấn điều tra, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động - phần cung lao động

Ngày 30/6/2020, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động - phần cung lao động năm 2020, trên 500 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách lao động thương binh và xã hội, các điều tra viên tại thôn, tổ dân phố thuộc 27 xã phường trên địa bàn thành phố tham dự.

 


30/06/2020

Back To Top