Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021-2022

Sáng ngày 26/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021-2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non và 180 chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố. Hội nghị được kết nối với 74 điểm cầu tại các trường mầm non. 
 

 

28/10/2021

Back To Top