UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo Tăng cường các biện pháp đảm bảoan toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn

Căn cứCông văn số 4773/SYT-ATTP ngày 10/11/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Để đảm bảo hạn chế tối đa việc xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và việcchấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú của các cơ sở giáo dục, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố,ngày 18/11/2020, UBND thànhphố Nha Trang đã ban hành Công văn số8837/UBND-YT vềviệctăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp thức ăn sẵn. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thànhphố yêu cầuPhòng Y tế, Trung tâm Y tế, PhòngGiáodục&Đàotạo thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện môt số nhiệm vụ cụ thể như sau:

30/11/2020

Phòng y tế tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan về an toàn thực phẩm

Sáng ngày 27/11/2020, Phòng Y tế thành phố Nha Trang tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan về an toàn thực phẩm (ATTP) cho gần 200 đại biểu là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc nhóm II và hiệu trưởng các trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố. 

27/11/2020

Tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật: “Kỹ thuật nuôi biển tiên tiến”

Ngày 19/11/2020, Phòng kinh tế thành phố Nha Trang phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa đã tổ chức lớp Tập huấn tuyên truyền phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp đề tài “Công nghệ nuôi biển sử dụng hệ thống lồng nhựa HDPE” cho hơn 50 đại biểu là đại diện Lãnh đạo địa phương, cán bộ quản lý địa phương và hộ dân nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Báo cáo viên là Th.S Nguyến Khánh Nam – Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa

25/11/2020

Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020

Năm 2020,triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủTiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, UBND thành phố Nha Trang đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

23/11/2020

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: tổ chức tuyên truyền và đổi rác lấy quà

Sáng 17/11/2020 tại Nhà văn hóa tổ dân phố Bích Đầm – phường Vĩnh Nguyên, Ban quản lý Vịnh Nha Trang tổ chức buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trườngvà đa dạng sinh học vịnh Nha Trang có sự tham gia của cộng đồng. Với nội dung: tuyên truyềncác hành vi vi phạm và quy định xử phạt trong lĩnh vực thủy sản, hoạt động bị nghiêm cấm trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang; chia sẻ phương pháp cứu hộ rùa biển;vận động sử dụng sản phẩm thân thiện để bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa trên vịnh Nha Trang. Chương trình tuyên truyền thu hút hơn 50 người dân, ngư dân Bích Đầm tham gia.
 

20/11/2020

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến tháng 10 năm 2020

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, thành phố nói chung và cơ quan nói riêng, tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ, phương thức phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tự giác thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2020, đồng thời tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan (Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm) và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu đạt mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan, góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh và thành phố năm 2020, từ đầu năm đến nay, Phòng Y tế thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố với kết quả đạt được như sau:

17/11/2020

Kết quả cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến tháng 10/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 60/KH-PYT ngày 05/02/2020 của Phòng Y tế thành phố về cải cách hành chính năm 2020, từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, Phòng Y tế thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 110 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc nhóm 2 (có Giấy phép Đăng ký kinh doanh do UBND thành phố cấp) trên địa bàn thành phố, trong đó có 50 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 (đạt tỷ lệ 50%), không có hồ sơ trễ hạn. So với kết quả thực hiện 10 tháng năm 2019, số Giấy chứng nhận được cấp giảm 65 hồ sơ (10 tháng đầu năm 2019: cấp 175 hồ sơ).

 

16/11/2020

Back To Top