Ban quản lý Vịnh Nha Trang: tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Ngày 22/5/2020 Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức một số hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách tại Bến tàu du lịch Nha Trang, Khu du lịch đảo Hòn Mun; Phối hợp với các CLB lặn bắt Sao biển gai (loài địch hại của san hô), vớt rác dưới đáy biển; Cùng Doanh nghiệp thả tái tạo nguồn lợi. 

27/05/2020

Nha Trang:Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Thực hiện Kế hoạch số 1849/KH-UBND-TP ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Nha Trangvề tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. UBND thành phố Nha Trang Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn thành phố.

27/05/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020

Thực hiện Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020;

25/05/2020

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 08/5/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang tổ chức đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các thành viên tổ chỉ đạo đại hội số 10.

21/05/2020

Ban quản lý Vịnh Nha Trang xây dựng Công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 31/3/2020 của Thành ủy về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã ban hành kế hoạch và triển khai đến viên chức, nhân viên trong đơn vị tham gia các hoạt động gồm: thông tin tuyên truyền, xây dựng công trình chào mừng và tham gia thi online “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

21/05/2020

UBND thành phố Nha Trang triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 21/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của về cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương. Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3358/UBND-NV ngày 18/5/2020, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

21/05/2020

Thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) tiến tớiĐại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V năm 2020trên địa bàn thành phố Nha Trang

Ngày  12 tháng  5 năm 2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Nha Trang 5 năm (2015-2020) tiến tớiĐại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V năm 2020trên địa bàn thành phố Nha Trang,

18/05/2020

Back To Top