Nha Trang tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019

Chiều 4/6/2019, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khoáng sản cho 60 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các phòng, cơ quan chuyên môn và UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.

05/06/2019

Back To Top