HĐND Tp. Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công

Sáng ngày 07/10/2022, HĐND Tp. Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công. Ông Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Bảo Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Cùng tham dự kỳ họp có Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố.


07/10/2022

Nha Trang rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Chiều ngày 13/07/2022, Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có ông Bảo Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện các phòng, ban liên quan.
 

 

14/07/2022

Nha Trang rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 14/06, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có ông Bảo Thọ - Phó chủ tịch HĐND thành phố, đại diện Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, chủ tịch UBND các xã phường.

15/06/2022

Khánh Hòa: họp trực tuyến giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2021

Chiều ngày 11/08/2021, ông Lê Hữu Hoàng – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2021. Tại điểm cầu thành phố Nha Trang do ông Vũ Chí Hiếu – Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì. 

 

12/08/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với thành phố Nha Trang về tình hình KTXH 6 tháng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Sáng ngày 01/07/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Ông Lê Hữu Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Nha Trang về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các phòng, ban của thành phố. 

 

01/07/2021

Nha Trang họp rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Sáng ngày 28/5/2021, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp, cùng dự có ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã phường.

28/05/2021

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư các công trình trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 10/9/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tham dự kỳ họp có các ông Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

10/09/2020

Khảo sát các công trình dự kiến để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14

Chiều ngày 01/7/2020 và sáng ngày 02/7/2020, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khảo sát các công trình UBND thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. Đoàn khảo sát do ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

03/07/2020

Back To Top