Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư các công trình trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 10/9/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tham dự kỳ họp có các ông Lê Hữu Thọ- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Nguyễn Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Thế Sinh- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

10/09/2020

Khảo sát các công trình dự kiến để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14

Chiều ngày 01/7/2020 và sáng ngày 02/7/2020, Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khảo sát các công trình UBND thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. Đoàn khảo sát do ông Bảo Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

03/07/2020

Nha Trang tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019

Chiều 4/6/2019, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khoáng sản cho 60 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các phòng, cơ quan chuyên môn và UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.

05/06/2019

Back To Top