Nha Trang họp lấy ý kiến của các tiểu thương về dự thảo Phương án “Bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 778/UBND-KT ngày 02/02/2023 và ý kiến của Sở Công thương tại Công văn số 133/SCT-TMXNK ngày 19/01/2023 về việc lấy ý kiến của các tiểu thương về dự thảo Phương án “Bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới”; theo đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến của các tiểu thương về Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới, gửi về Sở Công thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định. Chiều ngày 06/03/2023, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp lấy ý kiến của các tiểu thương về dự thảo Phương án “Bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ Đầm mới”. Ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, đại diện lãnh đạo các Phòng, ban thuộc thành phố, UBND các xã phường có tiểu thương cư trú; đại diện Công ty TNHH MTV Chợ Đầm, Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giải thể Ban Quản lý chợ Đầm và các hộ tiểu thương chợ Đầm Tròn.

 

07/03/2023

Nha Trang: Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

Sáng ngày 03/08/2022, Hội nông dân Tp. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản suất kinh doanh giỏi (SXKD) giai đoạn 2017-2022. Tham dự hội nghị có ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch hội nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thế Sinh – Phó bí thư Trường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố; ông Phan Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND thành phố; cùng đông đảo cán bộ, hôi viên, nông dân trên địa bàn thành phố.

 

03/08/2022

Back To Top