Lợi ích ‘5K’ khi thực hiện thanh toán trực tuyến thuế, phí trước bạ đất đai

Thanh toán trực tuyến thuế, lệ phí trước bạ về đất đai là việc nộp các khoản nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mà công dân không phải đến cơ quan thuế nhận thông báo nộp thuế, ra ngân hàng nộp tiền và quay về cơ quan thuế để xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi nhận kết quả thủ tục hành chính.

23/07/2021

Back To Top