Thành phố Nha Trangban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn năm 2020

Hàng năm, UBND thành phố Nha Trang đều căn cứ vào tình hình thực tế  để xác địnhnhững địa bàn phức tạp, có tỷ lệ vi phạm pháp luật cao làm địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự để thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Năm 2020, UBND xã Vĩnh Thạnh, UBND xã Vĩnh Lươngđược xác định là địa bàn trong điểm, UBND thành phố ban hànhKế hoạch số: 3740/KH-UBND-TPngày 29 tháng 5 năm 2020 để triển khai tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giáo dục cảm hóa, nâng cao nhận thức pháp luật, ngăn chặn và hạn chế tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn.

02/06/2020

Nha Trang:Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Thực hiện Kế hoạch số 1849/KH-UBND-TP ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Nha Trangvề tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. UBND thành phố Nha Trang Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn thành phố.

27/05/2020

Bài tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Nha Trang

Để chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích tuyên truyền một số Điều của Bộ Luật hình sự, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại.

18/11/2019

UBMTTQVN phường Vạn Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Pháp luật năm 2019

Chiều ngày 31/10, tại Hội trường UBND phường Vạn Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Pháp luật năm 2019: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Bảo hiểm y tế. Đến dự hội nghị có Đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch UBMTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức và các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và nhân dân trên địa bàn phường cùng tham gia.

31/10/2019

Xã Vĩnh Ngọc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật

Chiều ngày 21/10, UBND xã Vĩnh Ngọc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động, hội viên các Đoàn thể, Công an, Quân sự và hòa giải viên các tổ hòa giải trên địa bàn xã. Báo cáo viên Hội nghị là Ông Lê Văn Mười – Báo cáo viên cấp tỉnh, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa.

21/10/2019

Thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) năm 2019

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9 - 11 (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) cùng với các hoạt động sôi nổi tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.  UBND thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

16/10/2019

Back To Top