Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11): Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho Nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ngày 09/11 được coi là một điểm mốc, là sợi chỉ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, qua đó nhắc nhở, giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng pháp luật để phấn đấu tất cả mỗi ngày trong năm, mọi tổ chức, cá nhân đều phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

05/11/2021

Phim ngắn "HACKER 4.0" tuyên truyền về An toàn thông tin với sự phối hợp thực hiện bởi Báo VietNamNet và Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

12/10/2021

Phương Sơn: tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, thời gian qua, phường Phương Sơn đã xây dựng các chương trình,kế hoạch về giới và bình đẳng giới; tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai, bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực đang có tồn tại và thách thức.Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phong phú, chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Hội, đoàn thể. 

01/07/2021

Bế mạc Hội thi Pháp luật về Dân quân Tự vệ năm 2021

Chiều ngày 18/6/2021, tại Ban chỉ huy quân sự thành phố, UBND thành phố Nha Trang tổ chức bế mạc Hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh - Quyền Chủ tịch UBND thành phố tham dự.

 

18/06/2021

Phương Sơn: tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 6 tháng 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương, thời gian qua, UBND phường Phương Sơn đã củng cố, kiện toàn 10 tổ hòa giải trên toàn địa bàn phường với 36 hòa giải viên (nam 24, nữ 12). UBND phường đã giao nhiệm vụ cho công chức Tư pháp phối hợp công chức Tài chính-Kế toán hướng dẫn cụ thể lập hồ sơ thanh toán theo quy định, trên cơ sở mức chi hoặc căn cứ vào hồ sơ của từng vụ việc hòa giải. Tất cả các hồ sơ chứng từ quyết toán đều UBND phường chi đầy đủ, kịp thời.  

27/05/2021

Phương Sơn: Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình; góp phần xây dựng các chính sách kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình.Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, xem đây là một biện pháp cải cách hành chính quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ đăng ký hộ tịch và nâng cao hiệu quả hộ tịch trong thời giai đoạn phát triển của đất nước.

26/04/2021

Nha Trang: Quán triệt, triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Chiều ngày 22/4/2021, Đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh - Phó bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Tham dự Hội nghị còn có thành viên Ban Tổ chức Hội thi; Bí thư - Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự 27 xã, phường.
 

 

23/04/2021

Vĩnh Phước: tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Sáng ngày 20/4/2021, UBND phường Vĩnh Phước tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản luật gồm: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cư trú tại hội trường UBND phường. Hội nghị do ông Lê Văn Mười – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa – thực hiện báo cáo.

22/04/2021

Back To Top