Tin thành phố Nha Trang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 01/10/2020 của Thành ủy Nha Trang về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường s

Ngày 21  tháng  10 năm 2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 01/10/2020 của Thành ủy Nha Trang về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Nha Trang

30/10/2020

Nha Trang tổ chứcHội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng ngày 16/10/2020, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020. Tham dự hội nghị có hơn 160 đại biểu là cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác tôn giáo tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tham gia báo cáo tại hội nghị.

19/10/2020

Công an Tp. Nha Trang phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Sáng ngày 30/9/2020, Công an Thành phố Nha Trang phối hợp với Phòng PC-06 Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ đội nghiệp vụ, công an 27 xã, phường của thành phố.

 

30/09/2020

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: Tổ chứctuyên truyền pháp luật quý III/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6845/KH-UBND-TP ngày 09/9/2020 của UBND thành phố Nha Trang về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vào chiều 24/9/2020, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật quý II/2020.

29/09/2020

Một số quy định mới có hiệu lực từ tháng 9 - 2020

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020.

25/09/2020

Phước Long tổ chức tuyên truyền pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý năm 2020

Sáng ngày 23/9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Long phối hợp UBND, Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn thanh niênphường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương và tư vấn, trợ giúp pháp lý năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, các tổ chức thành viên, đại diện các cơ sở tôn giáo và cán bộ Tổ dân phố. 

24/09/2020

Back To Top