Phường Phương Sài: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh,  Thành phố và kinh nghiệm chống dịch dịp đầu năm,  cấp ủy chính quyền địa phương đã và đang nhanh chóng triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp,  đảm bảo hài hòa mục tiêu kép là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì ổn định phát triển kinh tế  - xã hội.

28/08/2020

Phương Sơn tiếp tục thực hiệntuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đến nhân dân, phường Phương Sơn đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BLUEZONE - ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 trên điện thoại di động thông minh.

14/08/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo bổ sung hướng dẫn điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 3110/SYT-NVY ngày 01/8/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung hướng dẫn giám sát y tế phòng, chống dịch COVID-19, ngày 04/8/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 5743/UBND-YT về việc bổ sung hướng dẫn điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế, các đơn vị, phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

14/08/2020

Xã Vĩnh Thái: Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện trở lại và diễn biến khá phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước và có chiều hướng bùng phát, lây lan mạnh ra nhiều địa phương khác. Thực hiện Công văn số 5899 /UBND-YT ngày 09/8/2020 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Công điện số 06 /CĐ- CTUBND ngày 09 /8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.

11/08/2020

Back To Top