Di chúc Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về đạo đức - giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay

Sinh thời, một trong những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh; mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Những chỉ dẫn của Người trong bản Di chúc về xây dựng Đảng về đạo đức, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. 

05/12/2019

Nhìn lại 3 năm học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Nha Trang

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác đạt hiệu quả cao ở Đảng bộ thành phố Nha Trang.

27/03/2019

Học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

Chiều 14/12/2018, tại Hội trường Thành ủy, hơn 200 cán bộ chủ chốt của thành phố Nha Trang đã tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Đây là hội nghị trực tuyến nối với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội. 

14/12/2018

Phường Tân Lập tổ chức khai mạc hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối ngày 10/5/2017, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Tân Lập đã khai mạc hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đến dự có đồng chí Trần Mộng Điệp – Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Lê Quang Thắng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy cùng đại diện ban ngành của tỉnh, thành phố.

10/05/2017

Back To Top