UBMTTQVN phường Vạn Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Pháp luật năm 2019

Chiều ngày 31/10, tại Hội trường UBND phường Vạn Thắng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Pháp luật năm 2019: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Bảo hiểm y tế. Đến dự hội nghị có Đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch UBMTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức và các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và nhân dân trên địa bàn phường cùng tham gia.

31/10/2019

Xã Vĩnh Ngọc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật

Chiều ngày 21/10, UBND xã Vĩnh Ngọc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động, hội viên các Đoàn thể, Công an, Quân sự và hòa giải viên các tổ hòa giải trên địa bàn xã. Báo cáo viên Hội nghị là Ông Lê Văn Mười – Báo cáo viên cấp tỉnh, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa.

21/10/2019

Thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) năm 2019

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9 - 11 (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) cùng với các hoạt động sôi nổi tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.  UBND thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

16/10/2019

Nha Trang: Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 2343/KH-UBND-TP ngày 28/3/2019 của UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019.

09/08/2019

Back To Top