Nha Trang tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019

Chiều 4/6/2019, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khoáng sản cho 60 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các phòng, cơ quan chuyên môn và UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.

05/06/2019

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2018

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông mới, đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website.
Muốn làm hiệu trưởng phải có 5 chuẩn: Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/7, quy định Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đạt 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. 

05/09/2018

Back To Top