Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Sáng 15/11/2018, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phụ trách công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của thành phố và UBND các xã phường.

15/11/2018

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Nha Trang họp đánh giá tình hình cải cách hành chính trong 9 tháng năm 2018

Ngày 02/10/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố, ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố đã chủ trì buổi họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018. Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố, lãnh đạo Chi cục Thuế và một số thành viên của Tổ giúp việc. 

05/10/2018

Nha Trang: 99,54% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết

Sáng 13/4/2018, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Ông Trần An Khánh - Bí thư Thành ủy Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND thành phố tham dự.

13/04/2018

Nha Trang: Bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính và văn hóa ứng xử

Sáng 30/10/2017, UBND thành phố Nha Trang phối hợp cùng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính và văn hóa ứng xử. 95 công chức, viên chức phụ trách cải cách hành chính ở các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã phường trên địa bàn thành phố đã tham dự. Ông Nguyễn Lê Đình Trị-Chủ tịch HĐND thành phố, ông Lê Hữu Thọ-Chủ tịch UBND thành phố khai mạc lớp học.

30/10/2017

Back To Top