Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Trong 02 ngày 18-19/10/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhà nước về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Nha Trang.

20/10/2018

Vĩnh Lương: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Sáng 18/10, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Lương, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhà nước về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp xã Vĩnh Lương thực hiện tốt các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 


19/10/2018

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018

Nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với vai trò của các vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu lũ lụt, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị, cung cấp nước uống, lương thực và sinh kế cho người dân, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành công văn số 1270/UBND-TNMT ngày 01/3/2018 về việc hưởng ứng Ngày Đất nước ngập mặn Thế giới năm 2018.

13/03/2018

Tuyên truyền Giờ Trái Đất năm 2018

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân thành phố Nha Trang đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1229/UBND-KT ngày 28/02/2018 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2018. 

09/03/2018

Back To Top