Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968: Tầm cao nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dư âm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây là sự kiện có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

08/01/2020

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2019): Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được ví như một cuộc “chiến đấu thần kỳ” và trở thành biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người. Mỗi chiến công trong cuộc chiến đấu ấy là một kỳ tích. “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 47 năm trước là một chiến công như thế - tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, quân sự và ngoại giao, là bước ngoặt quan trọng về chiến lược đối với cách mạng Việt Nam, góp phần hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

18/12/2019

Kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2019): Người chiến sĩ cách mạng kiên trung

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 03/12/1908 tại thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình, quê hương có truyền thống yêu nước và hiếu học, với trái tim nồng cháy của tuổi thanh xuân, khát khao độc lập tự do, đồng chí Ngô Gia Tự đã tiếp thu ánh sáng cách mạng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam, cũng từ đó đồng chí đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cứu nước và giải phóng dân tộc.

03/12/2019

Khởi nghĩa Nam Kỳ, biểu tượng của sức mạnh và ý chí quật cường dân tộc

Kỷ niệm 79 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2019) là dịp chúng ta ôn lại những mốc son lịch sử trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ do Xứ ủy Nam Kỳ phát động và lãnh đạo, đây là sự kiện lịch sử chói lọi ngay khi phong trào cách mạng nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ Đảng ta có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

23/11/2019

Cách mạng Tháng Mười Nga: Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam

Cách đây 102 năm, vào ngày 07/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đồng loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong các sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử Nga nói riêng và lịch sử thế giới nói chung.

07/11/2019

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019): Tự hào truyền thống vẻ vang của nông dân Việt Nam

Cách đây 89 năm, “Nông hội đỏ” - Tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị của giai cấp nông dân nước ta chính thức được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp, động viên giai cấp nông dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

14/10/2019

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019): Phát huy vai trò công tác dân vận trong giai đoạn mới

Công tác dân vận của Đảng luôn chiếm một vị trí quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác dân vận: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, tháng 10 năm 1999, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và là “Ngày Dân vận của cả nước”.

11/10/2019

Back To Top