Cách mạng Tháng Mười Nga: Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam

Cách đây 102 năm, vào ngày 07/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đồng loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một trong các sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử Nga nói riêng và lịch sử thế giới nói chung.

07/11/2019

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019): Tự hào truyền thống vẻ vang của nông dân Việt Nam

Cách đây 89 năm, “Nông hội đỏ” - Tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị của giai cấp nông dân nước ta chính thức được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp, động viên giai cấp nông dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

14/10/2019

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019): Phát huy vai trò công tác dân vận trong giai đoạn mới

Công tác dân vận của Đảng luôn chiếm một vị trí quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác dân vận: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, tháng 10 năm 1999, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và là “Ngày Dân vận của cả nước”.

11/10/2019

Nha Trang: tập huấn công tác tuyên truyền, vận động cho lực lượng cốt cán, tổ dân quân làm công tác dân vận năm 2019

Sáng 1/10/2019, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho lực lượng cốt cán các thôn, tổ dân phố và tổ dân quân làm công tác dân vận năm 2019. Đồng chí Nguyễn Sỹ Khánh-Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự.

01/10/2019

Sáng ngời mốc son lịch sử ngày Nam bộ kháng chiến 23/9/1945

Cách đây 74 năm, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công các trụ sở của chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta tại Sài Gòn, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược đất nước ta lần thứ hai. Quân dân Sài Gòn - Gia Định dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ đã anh dũng đánh trả quyết liệt, kìm giữ chân địch để các địa phương có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến trường kỳ. 

23/09/2019

Back To Top