Trung tâm học tập cộng đồng phường Lộc Thọ khai giảng năm học mới và tổ chức tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường xanh

Chiều ngày 11/10/2019, Trung tâm học tập cộng đồng phường Lộc Thọ đã tổ chức khai giảng năm học mới, năm học 2019 – 2020. Trong năm học này, Trung tâm dự kiến tổ chức tối thiểu 12 lớp với đủ 05 chuyên đề phục vụ nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân. Năm học 2018 – 2019, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong việc thu hút người học; Trung tâm đã ngày càng chú trọng hơn đến nội dung và lượng thông tin truyền tải; thay đổi phương pháp giảng dạy, chủ yếu cung cấp các kiến thức thực tế và kỹ năng để thu hút nhiều đối tượng tham gia lớp. 
 

14/10/2019

Back To Top