Nha Trang: tổng kết năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 20/9/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cùng đông đảo các thầy cô giáo. 
 

20/09/2019

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019 - 2020

Với bản chất nhân văn, ưu việt và ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, chính sách bảo hiểm y tế học sinh đã vượt qua những bước thăng trầm và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định bảo hiểm y tế học sinh là bắt buộc tham gia.

18/09/2019

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019), đại diện Chi ủy, chính quyền, các đoàn thể và đoàn viên thanh niên Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã đến dâng hương tại khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang).

05/09/2019

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2843/KH-BCĐLNVSATTP ngày 21 tháng 08 năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai công tác thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 7018/UBND-YT về việc triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

03/09/2019

Nha Trang ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Nha Trang

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, UBND thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Nha Trang. Kế hoạch xác định mục tiêu chia làm 2 giai đoạn

26/08/2019

Nha Trang: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021

Đây là nội dung cơ bản trong Kế hoạch số 6631/KH-UBND-TP được UBND thành phố Nha Trang ban hành ngày 14/8/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”. Qua đó đã xác định cụ thể các nhiệm vụ sẽ thực hiện trong thời gian tới để khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

26/08/2019

Back To Top