Thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

Trên cơ sở Văn bản số 3767/UBND-KGVX ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, Ngày 22/5/2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 3982/KH-UBND-VHTT về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, trong đó UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:  

27/05/2019

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2019

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2018, Chỉ số hài lòng chung của thành phố Nha Trang trong năm 2018 là 81,99% (đạt mức khá), tăng 10,93% so với năm 2017, xếp thứ 5/8 huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng năm 2018 cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề khách hàng chưa thực sự hài lòng khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, đặc biệt đối với các tiêu chí Tiếp cận dịch và Thủ tục hành chính.

27/05/2019

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công vụ trong năm 2019 của các cơ quan, đơn vị; làm rõ những mặt đã làm được, những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao, thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch số 3198/KH-UBND ngày 24/4/2019 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2019.

27/05/2019

Ban quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp các xã phường biển chung tay bảo vệ môi trường Vịnh Nha Trang

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, tuần lễ biển và hải đảo năm 2019, tối ngày 17/5/2019, tại UBND phường Xương Huân, Ban quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp tổ chức chương trình “Tuyên truyền về bảo vệ Đadạng sinh học và môi trường biểnvịnh Nha Trang”, với sự có mặt của hơn 50cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đoàn viên thanh niêncác xã, phường ven biển thuộc thành phố Nha Trang và 02 tồ chức phi chính phủ: Clean up world và Start up Khánh Hoà.

23/05/2019

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: Tuyên truyền giữ môi trường xanh và chống rác thải nhựa!

Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019, Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2019 và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019, Ban quản lý Vịnh Nha Trang tổ chức các chương trình tuyên truyền với chủ đề “Giữ môi trường xanh, chống rác thải nhựa”, thu hút các đối tượng là phụ nữ và đoàn viên thanh niên tại các xã phường ven biển. 

23/05/2019

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chương trình số 15-CTr/BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về chương trình công tác trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Nha Trang năm 2019, UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Công văn số 3172/UBND-NV ngày 24/4/2019, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau

09/05/2019

Nha Trang tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019

Chiều ngày 06/5 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2018 – 2019. Đến dự lễ tổng kết có Ông Hà Văn Thông, Trưởng phòng giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng hiệu trưởng các trường tiểu học và 78 giáo viên đã tham dự.

09/05/2019

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Nha Trang tại Thông báo số 1131-TB/TU ngày 02 tháng 4 năm 2019 về Kết luận của Thường trực Thành ủy Nha Trang tại Hội nghị giao ban công tác tuần (ngày 01/4/2019), ngày 26 tháng 4 năm 2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 3258/UBND-YT về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm. Theo tình thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và  UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

09/05/2019

Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Nha Trang Xây dựng Kế hoạch kiểm tra Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2972/UBND-YT ngày 18 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Nha Trang về việc Triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề:”Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Đoàn Kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Nha Trang đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Theo Kế hoạch này, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” tại 04 xã, phường và 60 cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm vừa và nhỏ (theo phân cấp quản lý) trên địa bàn thành phố Nha Trang. Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 25/5/2019. 

03/05/2019

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm”năm 2019

Nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp và tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nói chung và “Tháng hành động Vì an toàn thưc phẩm” năm 2019 nói riêng với chủ đề:”Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”; tăng cường công tác giáo dục truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, các làng nghề cũng như vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng trên địa bàn thành phố, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 3143/KH-UBNDT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của  UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2019, ngày 18 tháng 4 năm 2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 2972/UBND-YT về việc Triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

25/04/2019


Back To Top