Họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Chiều ngày 10/7/2019, ông Bảo Thọ – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo ngành nội chính trình kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nội chính của thành phố.

11/07/2019

Họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 04/7/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 08 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

06/07/2019

Giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019. Sáng ngày 03/7/2019, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

05/07/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát các kiến nghị cử tri và các kết luận kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 28/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát các kiến nghị cử tri và các kết luận của Chủ tịch tại các kỳ họp 2, 3, 4, 5, 6 của Hội đồng nhân dân thành phố. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì.

01/07/2019

Họp thống nhất việc phân loại và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 05/6/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thống nhất việc phân loại và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 08 của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.

06/06/2019

Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố nha trang tiếp xúc cử tri

Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh và thành phố, trong chiều 30/5/2019 và sáng 31/5/2019, các đoàn đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã tiến hành các buổi tiếp xúc cử tri tại một số xã phường trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

31/05/2019

Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8

Sáng ngày 28/5/2019, Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vạn Thạnh chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8. Tham dự buổi tiếp xúc có 02 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố cùng tham dự.  

29/05/2019

HĐND thành phố tổ chức phiên họp bất thường

Chiều 24/5/2019, HĐND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức phiên họp bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố - Nguyễn Lê Đình Trị. Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã tới dự. 

24/05/2019

Cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân để tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 21/5/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

21/05/2019

Giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn

Sáng ngày 15/5/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn.

15/05/2019

Back To Top