Họp thống nhất việc phân loại và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Chiều ngày 06/11/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thống nhất việc phân loại và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.

07/11/2019

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 09

Sáng ngày 23/10/2019, Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xương Huân chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 09. Tham dự buổi tiếp xúc có 02 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố cùng tham dự.  

23/10/2019

Cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân để tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 16/10/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 09 Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo một số phòng, ban thành phố.

16/10/2019

Họp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 09 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 03/10/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất về thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 09 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

03/10/2019

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa giám sát chuyên đề về quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang

Sáng 19/9/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về “Tình hình chấp hành pháp luật trong cấp phép xây dựng và các biện pháp an toàn khi thi công theo quy định của Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015 đến ngày 31/7/2019”.

19/09/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tháng 9 năm 2019

Sáng ngày 06/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát đơn thư tồn đọng năm 2017, 2018 và 8 tháng năm 2019; rà soát một số nội dung chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì.

09/09/2019

Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Chiều ngày 16/8/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

20/08/2019

Back To Top