HĐND thành phố tổ chức phiên họp bất thường

Chiều 24/5/2019, HĐND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức phiên họp bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố - Nguyễn Lê Đình Trị. Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã tới dự. 

24/05/2019

Cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân để tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 21/5/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin cho các đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

21/05/2019

Giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn

Sáng ngày 15/5/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn.

15/05/2019

Giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn

Sáng ngày 08/5/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn tiến hành giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc về công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn.

10/05/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 08 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 22/4/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất về thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung kỳ họp lần thứ 08 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

24/04/2019

Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường quý I năm 2019

Sáng ngày 12/4/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường quý I năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

16/04/2019

Họp đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý hoạt động các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Nha Trang

Chiều ngày 27/3/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác quản lý hoạt động các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Nha Trang của do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo đề cương giám sát.

28/03/2019

Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Sáng ngày 11/01/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

11/01/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 10/01/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch và Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

11/01/2019


Back To Top