Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa giám sát chuyên đề về quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang

Sáng 19/9/2019, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về “Tình hình chấp hành pháp luật trong cấp phép xây dựng và các biện pháp an toàn khi thi công theo quy định của Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015 đến ngày 31/7/2019”.

19/09/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tháng 9 năm 2019

Sáng ngày 06/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát đơn thư tồn đọng năm 2017, 2018 và 8 tháng năm 2019; rà soát một số nội dung chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì.

09/09/2019

Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Chiều ngày 16/8/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

20/08/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố

Ngày 16/8/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch và lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

17/08/2019

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XI

Sáng 30/7/2019, HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 8. Ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. 

30/07/2019

Họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 23/7/2019, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 08 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban liên quan của thành phố.

24/07/2019

Họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Chiều ngày 10/7/2019, ông Bảo Thọ – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo ngành nội chính trình kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nội chính của thành phố.

11/07/2019

Họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Sáng ngày 04/7/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 08 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

06/07/2019

Back To Top