Họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường

Sáng ngày 11/01/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân 27 xã, phường. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường.

11/01/2019

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 10/01/2019, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch và Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

11/01/2019

Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 19/12/2018, HĐND thành phố Nha Trang khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Ông Nguyễn Lê Đình Trị- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp. Dự phiên khai mạc còn có chủ tịch UBND thành phố Lê Hữu Thọ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố.

19/12/2018

Họp Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 12/12/2018, bà Nguyễn Thị Khánh Hòa  – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 07 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban liên quan của thành phố.

13/12/2018

Họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 07 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Ngày 11/12/2018, ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trình kỳ họp lần thứ 07 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

13/12/2018

Họp Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Chiều ngày 07/12/2018, ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, kiêm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo ngành nội chính trình kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nội chính của thành phố.

10/12/2018

Họp đoàn giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Nha Trang

Chiều ngày 04/12/2018, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết luận sau giám sát.

04/12/2018

Giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018. Chiều ngày 29/11/2018, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 06 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang. Tham dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố.

30/11/2018

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố rà soát đơn thư

Chiều ngày 28/11/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp nhằm rà soát đơn thư tồn đọng năm 2017 và năm 2018. Cuộc họp do ông Nguyễn Lê Đình Trị - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì.

29/11/2018


Back To Top