Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 31/03/2016]
Ngày 25/3/2016, UBND thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số mức độ hài lòng, Chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2015; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng cải cách hành chính - Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cùng hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, UBND cấp xã, Trạm Y tế cấp xã và một số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt về Chỉ số mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND cấp xã, Trạm Y tế cấp xã và một số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc thành phố trong năm 2015.
Theo kết quả khảo sát, chỉ số hài lòng chung của UBND cấp xã là 75,90%, đạt mục tiêu đề ra năm 2015 (75%). UBND phường Vĩnh Trường được khách hàng đánh giá cao nhất với chỉ số hài lòng đạt 84,46%; thấp nhất là UBND phường Vĩnh Hải (71,40%). Trong 27 đơn vị cấp xã, chỉ có 01 đơn vị là UBND phường Vĩnh Trường đạt chỉ số hài lòng ở mức tốt, 26 đơn vị còn lại đạt chỉ số hài lòng ở mức khá, không có đơn vị đạt mức trung bình. Tiêu chí Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi đạt thấp nhất với 73%; cao nhất là tiêu chí Sự phục vụ của cán bộ, công chức đạt 79%.
Đối với các Trạm Y tế cấp xã, chỉ số hài lòng chung là 81,37%, vượt mục tiêu đề ra trong năm 2015. Tiêu chí Kết quả dịch vụ đạt thấp nhất với 77,37%; cao nhất là tiêu chí Sự phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế đạt 85,94%, đạt mức tốt. Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp được khách hàng đánh giá cao nhất với chỉ số hài lòng đạt 93,96%, đạt mức tốt, thấp nhất là Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên (72,45%).
Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập của thành phố, trong năm 2015 chỉ tiến hành khảo sát thí điểm đối với 06 đơn vị. Chỉ số hài lòng chung của các trường là 77,48%, đạt mục tiêu đề ra trong năm 2015. Trường mầm non Hương Sen được khách hàng đánh giá cao nhất với chỉ số hài lòng đạt 84,26%, đạt mức tốt, thấp nhất là Trường tiểu học Vĩnh Hòa 1 (68,58%). Tiêu chí Tiếp cận dịch vụ đạt thấp nhất với chỉ số hài lòng 78,8%, cao nhất là tiêu chí Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi với 80,2%.
Kết quả khảo sát cũng phản ánh còn một số tồn tại, hạn chế, nhiều vấn đề khách hàng chưa thật sự hài lòng đối với các cơ quan, đơn vị. Phổ biến là việc công khai thông tin chưa đầy đủ, thuận tiện, chưa nắm được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để cung cấp chủ động và thiết thực hơn. Việc hướng dẫn về thủ tục hành chính và cách thức tra cứu thông tin, tiến độ giải quyết hồ sơ chưa tận tình, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ tại một số đơn vị cấp xã chưa đảm bảo nguyên tắc của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức còn vắng mặt, làm việc riêng khiến công dân phải chờ đợi, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều đơn vị vẫn chưa nhiệt tình, niềm nở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữ bệnh tại các Trạm y tế cấp xã còn thiếu thốn. Nội dung, chương trình học tại các trường học còn nặng về lý thuyết, thiếu thực hành, gây áp lực cho học sinh trong học tập…
Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe công bố Chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Nha Trang và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. Theo đó, 12 cơ quan chuyên môn thuộc thành phố đều xếp loại tốt; đối với các đơn vị sự nghiệp, có 09 đơn vị xếp loại tốt và 02 đơn vị xếp loại khá; đối với UBND cấp xã, 26 đơn vị xếp loại tốt và 01 đơn vị xếp loại khá. Căn cứ kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2015, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố đã trao Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2015.
Tại hội nghị, Ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ thành phố đã thông qua nội dung tóm tắt về tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015 của thành phố Nha Trang. Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, công tác cải cách hành chính của thành phố và xã, phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Nha Trang năm 2015 đạt 81,82%, cao hơn chỉ số cải cách hành chính của năm 2014. Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố đạt 78,40% , xếp loại khá. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần được khắc phục trong thời gian đến để nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, trên cơ sở đảnh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong năm 2015, UBND thành phố Nha Trang đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố trong giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong 5 năm tiếp theo và những mục tiêu, nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu 
kết luận hội nghị và chỉ đạo công tác cải cách hành chính năm 2016


Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục hạn chế, đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, từ đó nâng cao mực độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của từng cơ quan, đơn vị, bao gồm:
1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, đảm bảo thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. 
Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa khi tiếp nhận hồ sơ của công dân phải kiểm tra kỹ và hướng dẫn cho công dân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, tránh cho công dân phải đi lại nhiều lần. Tất cả hồ sơ phải được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có biên nhận rõ ràng, thời gian hẹn trả kết quả cụ thể, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng công chức chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ. Tuân thủ chặt chẽ quy trình luân chuyển hồ sơ giữa các công chức chuyên môn, các bộ phận, các cơ quan, đơn vị. 
Việc thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có) phải được thực hiện bằng văn bản. Cán bộ, công chức, viên chức khi thụ lý hồ sơ của công dân phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ để kịp thời thông tin cho công dân. Khi hồ sơ bị trễ hạn, cơ quan, đơn vị làm trễ hạn phải kịp thời có văn bản xin lỗi gửi đến công dân và thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. 
2. Thường xuyên rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh công bố để phát hiện những vướng mắc, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (chú trọng về quy trình giải quyết, giảm thiểu các giấy tờ, biểu mẫu trùng lắp, không cần thiết). Nghiêm túc thực hiện việc công khai thủ tục hành chính, chủ động cập nhật các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa phải tích cực, chủ động hướng dẫn cho công dân về cách thức tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ, tránh cho công dân phải đi lại nhiều lần để hỏi về tiến độ giải quyết hồ sơ.
3. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để tổ chức, công dân có thể phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, về quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính khi có nhu cầu và thực hiện tiếp nhận, trả lời thỏa đáng, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. Phòng Văn hóa và Thông tin phải thường xuyên phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ cho cải cách hành chính.
5. Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động hướng dẫn, triển khai đến các cơ quan, đơn vị về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3 để kịp thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ khi công dân có nhu cầu. Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính áp dụng mức độ 3 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tổ chức, công dân nắm bắt về danh mục thủ tục hành chính mức độ 3, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện các biện pháp thu hút người dân nộp hồ sơ trực tuyến để giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân.
6. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần thay đổi tư duy, nhận thức, phải xem tổ chức, công dân khi đến cơ quan, đơn vị mình là khách hàng để tận tình phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời cho UBND thành phố về các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ đất đai để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình cũng như chậm trễ trong phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính với các cơ quan, đơn vị khác. 
8. Phòng Nội vụ cần phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, tiến hành kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót tại từng cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh, xử lý và để ra biện pháp khắc phục. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị.
9. Văn phòng HĐND và UBND thành phố cần tăng cường theo dõi, kiểm tra các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa của thành phố trong thực thi công vụ, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy định, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà và hướng dẫn nhiều lần khi các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Kim Trâm - Phòng Nội vụ

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3518156
Đang online: 108
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,