Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 09/05/2016]
1. Kiểm phiếu đại biểu Quốc hội (Tải về).

2. Kiểm phiếu đại biểu HĐND tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 01 (Tải về): phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Thọ, phường Xương Huân, phường Vạn Thạnh, phường Vạn Thắng, xã Vĩnh Phương.

- Đơn vị bầu cử số 02 (Tải về): phường Ngọc Hiệp, phường Phương Sơn, phường Phương Sài, phường Phước Tân, phường Phước Tiến, phường Tân Lập, xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trung.

- Đơn vị bầu cử số 03 (Tải về): phường Vĩnh Nguyên, phường Lộc Thọ, phường Phước Hòa, phường Phước Hải, xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hiệp, xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường, phường Phước Long.

3. Kiểm phiếu đại biểu HĐND thành phố

- Đơn vị bầu cử số 01 (Tải về): xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hải.

- Đơn vị bầu cử số 02 (Tải về): xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Phương.

- Đơn vị bầu cử số 03 (Tải về): phường Ngọc Hiệp, phường Phương Sơn, phường Phương Sài.

- Đơn vị bầu cử số 04 (Tải về): phường Vĩnh Trường, phường Phước Long.

- Đơn vị bầu cử số 05 (Tải về): phường Phước Tân, phường Phước Tiến, phường Tân Lập.

- Đơn vị bầu cử số 06 (Tải về): xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hiệp, xã Phước Đồng.

- Đơn vị bầu cử số 07 (Tải về): phường Vạn Thạnh, phường Vạn Thắng, phường Xương Huân.

- Đơn vị bầu cử số 08 (Tải về): phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Thọ.

- Đơn vị bầu cử số 09 (Tải về): phường Vĩnh Nguyên, phường Lộc Thọ.

- Đơn vị bầu cử số 10 (Tải về): phường Phước Hòa, phường Phước Hải.

4. Kiểm phiếu đại biểu HĐND xã, phường

- Loại 3 người ứng cử, bầu 2 đại biểu (Tải về).

- Loại 4 người ứng cử, bầu 2 đại biểu (Tải về).

- Loại 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu (Tải về).

- Loại 6 người ứng cử, bầu 3 đại biểu (Tải về).

- Loại 7 người ứng cử, bầu 4 đại biểu (Tải về).

- Loại 8 người ứng cử, bầu 5 đại biểu (Tải về).File số liệu test kiểm thử phần mềm (Tải về).

Mẫu biên bản của Tổ bầu cử (Tải về).

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3375312
Đang online: 187
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,