Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 25/12/2013]

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ NHA TRANG

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

NGUYỄN LÊ ĐÌNH TRỊ

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Điện thoại: 058.3500560

Email: nldtri@khanhhoa.gov.vn

PHẠM THỊ XUÂN TRANG

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Điện thoại:098.5015378

Email: ptxtrang@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN TUẤN THANH

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Điện thoại: 091.4034564

Email: ntthanh.nt@khanhhoa.gov.vn

VÕ CHÍ VƯƠNG

Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân

Điện thoại: 090.5128584

Email: vcvuong@khanhhoa.gov.vn


NGUYỄN THẾ SINH

Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân

Điện thoại: 098.3498223

Email: ntsinh.nt@khanhhoa.gov.vn

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

BAN PHÁP CHẾ

VÕ CHÍ VƯƠNG

Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 090.5128584

Email: vcvuong@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN THẾ SINH

Trưởng ban Ban Pháp chế

Điện thoại: 098.3498223

Email: ntsinh.nt@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 090.3522878

Email: ntthong.nt@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN

Phó Trưởng ban Ban Pháp chế

Điện thoại: 098.4027397

Email: ntalien@khanhhoa.gov.vn

NGÔ ANH DUYỆT

Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 098.2989439

Email: naduyet@khanhhoa.gov.vn

LÊ QUANG MINH

Ủy viên Ban Pháp chế

Điện thoại: 094.2401049

Email: lqminh@khanhhoa.gov.vn

LÊ THỊ HUYÊN

Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 098. 9839079

Email: lthuyen01.nt@khanhhoa.gov.vn

BẢO THỌ

Ủy viên Ban Pháp chế

Điện thoại: 098.5002358

Email: btho@khanhhoa.gov.vn

LƯU THÀNH NHÂN

Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 0934044555

Email: ltnhan@khanhhoa.gov.vn

HÌNH ÍCH TRÍ

Ủy viên Ban Pháp chế

Điện thoại: 098.3825507

Email: hitri@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN CHÁNH THỨC

Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 090.6564555

Email: ncthuc@khanhhoa.gov.vn

PHẠM VĂN TUYÊN

Ủy viên Ban Pháp chế

Điện thoại: 090.6476576

Email: pvtuyen@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN THỊ CẨM TRANG

Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội

Điện thoại: 090.5477880

Email: ntctrang@khanhhoa.gov.vn

PHẠM HỮU VĂN

Ủy viên Ban Pháp chế

Điện thoại: 098.2033551

Email: phvan@khanhhoa.gov.vn

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3514111
Đang online: 226
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,