Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8469/UBND-KT
Trích yếu Về việc triển khai Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ứng phó bão số 10 và mưa lũ
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 04/11/2020
Loại tài liệu .pdf