Thông tin văn bản
Số ký hiệu 16/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf