Thông tin văn bản
Số ký hiệu 17/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 07 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf