Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4494/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị tại Công văn số 69/HĐND ngày 14/8/2013 của HĐND thành phố Nha Trang sau kỳ họp giao ban quý 2 năm 2013
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 18/10/2013
Loại tài liệu .PDF