Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8416/UBND-VP
Trích yếu Về việc giải quyết kiến nghị cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 08 theo Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 06/6/2019 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 21/10/2019
Loại tài liệu .pdf