Thông tin văn bản
Số ký hiệu 14/NQ-HĐND
Trích yếu Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf