Thông tin văn bản
Số ký hiệu 80/CV-HĐND
Trích yếu Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri của Tổ 1 Hội đồng nhân dân tỉnh - Tổ 1, 2, 7 và 8 Hội đồng nhân dân thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 02/05/2019
Loại tài liệu .pdf