Thông tin văn bản
Số ký hiệu 08/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf