Thông tin văn bản
Số ký hiệu 18/NQ-HĐND
Trích yếu Về các nội dung phát sinh từ tháng 12 năm 2018 (kỳ họp thứ 7) và trước kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf