Thông tin văn bản
Số ký hiệu 7911/UBND-VP
Trích yếu Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố theo Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/10/2020
Loại tài liệu .pdf