Thông tin văn bản
Số ký hiệu 222/TB-HĐND
Trích yếu Về kết luận cuộc họp của Thường trực HĐND thành phố với UBND, UBMTTQVN thành phố về thời gian, nội dung kỳ họp lần thứ 11 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-202
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/10/2020
Loại tài liệu .pdf