Thông tin văn bản
Số ký hiệu 20/NQ-HĐND
Trích yếu Về Kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf