Thông tin văn bản
Số ký hiệu 07/TB-UBND
Trích yếu Về việc phân công nhiệm vụ của Quyền Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang
Lĩnh vực Tổ chức - Bộ máy
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 04/01/2021
Loại tài liệu .pdf