Thông tin văn bản
Số ký hiệu 11/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf