Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4158/UBND-KT
Trích yếu Về việc mời tham gia chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp năm 2020
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 11/06/2020
Loại tài liệu .pdf