Thông tin văn bản
Số ký hiệu 5540/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời một số kiến nghị còn lại của cử tri thành phố theo Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 02/6/2015 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 27/11/2015
Loại tài liệu .PDF