Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3776/UBND-VP
Trích yếu Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 06 HĐND thành phố theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/12/2018
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/05/2019
Loại tài liệu .pdf