Thông tin văn bản
Số ký hiệu 12/NQ-HĐND
Trích yếu Về kết quả giám sát chuyên đề "Công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Nha Trang"
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf