Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1993/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 30/10/2014 của HĐND thành phố Nha Trang
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 15/05/2015
Loại tài liệu .PDF