Thông tin văn bản
Số ký hiệu 6133/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời một số kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 06/11/2015 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 25/12/2015
Loại tài liệu .PDF