Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4892/KH-UBND-VHTT
Trích yếu Về việc mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 06/07/2020
Loại tài liệu .pdf