Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2619/UBND-VP
Trích yếu Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 08/05/2017
Loại tài liệu .pdf