Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8277/UBND-VP
Trích yếu Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 08 theo Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 06/6/2019 của HĐND thành phố
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/10/2019
Loại tài liệu .pdf